Tarsilah Brunei: Peralihan Ke Arah Brunei Moden Jilid IV

Tarsilah Brunei: Peralihan Ke Arah Brunei Moden Jilid IV

Brand: Pusat Sejarah Brunei

 • S$20.00
  Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Buku Tarsilah Brunei: Peralihan Ke Arah Brunei Moden (Tahun 1828-1924 Masihi), Jilid IV hasil penulisan Allahyarham Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Profesor Kehormat Dr. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar, mantan Pengetua Pusat Sejarah Brunei. 9789998452022

Kandungan buku ini membincangkan mengenai sejarah Sultan ‘Omar ‘Ali Saifuddien II (Sultan Brunei ke-23); Sultan Abdul Momin (Sultan Brunei ke-24); Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin (Sultan Brunei ke-25) dan Sultan Muhammad Jamalul ‘Alam II (Sultan Brunei ke-26).

Objektif penerbitan buku Tarsilah Brunei: Peralihan Ke Arah Brunei Moden (Tahun 1828-1924 Masihi), Jilid IV antara lain ialah: 

  • Penerbitan buku ini mengambil sukut baik 56 tahun pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji ‘Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. 
  • Menanai titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam sama-sama mementingkan keperluan mempelajari sejarah Islam bagi generasi masa kini dan akan datang. 
  • Menyebarluaskan peranan dan fungsi Pusat Sejarah Brunei sebagai institusi penerbitan sejarah dan Kesultanan Brunei selaras dengan Pusat Kecemerlangan Sejarah dan Kesultanan Brunei. 
  • Memperkaya sumber dan maklumat berharga kepada warga Brunei bagi sama-sama menanai dan memajukan tanah air dalam semua bidang. 
  • Menarik minat orang ramai khususnya golongan belia, para akademik, penyelidik dan pencinta sejarah untuk sama-sama mempelajari, mengetahui dan memahami sejarah tanah air. 
  • Sebagai sumber inspirasi dalam merancang pembangunan masa depan negara. 
  • Memberi kesedaran kepada orang ramai agar lebih peka akan peranan sejarah dalam pembangunan negara. 
  • Menyemarakkan cinta kepada raja, bangsa, agama dan negara.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

We Also Recommend

POLITICS OF THE BRUNEI SULTANATE 1804-1906

POLITICS OF THE BRUNEI SULTANATE 1804-1906

Regular price S$15.00
Sold Out
Daily Wisdom: Sayings of the Prophet Muhammad (Hardcover)

Daily Wisdom: Sayings of the Prophet Muhammad (Hardcover)

Sale price S$35.90 Regular price S$59.00
Save S$23.10
Sold Out
Tarsilah Brunei: Wasilah Ketakhtaan Kesultanan Brunei (Tahun 1659-1828 Masihi)

Tarsilah Brunei: Wasilah Ketakhtaan Kesultanan Brunei (Tahun 1659-1828 Masihi)

Regular price S$15.00
Sold Out
PENGAKAP DI BRUNEI (1933-2021) BY HAMDANAJIB

PENGAKAP DI BRUNEI (1933-2021) BY HAMDANAJIB

Regular price S$25.00
In the Heart of the Sea: The Incredible True Story that Inspired Moby-Dick

In the Heart of the Sea: The Incredible True Story that Inspired Moby-Dick

Sale price S$25.90 Regular price S$29.90
Save S$4.00

x