Raja Kita (Hardcover)

Raja Kita (Hardcover)

Brand: Pusat Sejarah Brunei

  • S$15.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Buku Raja Kita ini diterbitkan sempena memperingati dan meraikan Puja Usia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-50 Tahun (15 Julai 1996). Dalam tempoh setengah abad itu selama 29 tahun dengan itizam dan gaya kepimpinan yang tersendiri, Baginda telah melutani, mengadun dan menerajui candik pemerintahan dan pentadbiran negara sehingga mencapai kemerdekaan dan dikenali oleh masyarakat antarabangsa.

Authors: Awang Haji Mohd. Amin bin Hassan

Cover: Paperback | Language:  Bilingual (Malay & English) | Publisher:  Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan | Publication Year:  1996 | Pages:  150 | ISBN:  SERJARAH1996


We Also Recommend

QU'EST-CE QUI EST PLUS GRAND?

QU'EST-CE QUI EST PLUS GRAND?

Regular price S$19.00
MELAYU ISLAM BERAJA: THE MALAY ISLAMIC MONARCHY IN NBD PRIOR TO 1906

MELAYU ISLAM BERAJA: THE MALAY ISLAMIC MONARCHY IN NBD PRIOR TO 1906

Regular price S$13.00
Lipan Baram: Hubungan Brunei dengan Orang Ulu di Sungai Baram, Belaga dan Bintulu pada Abad Ke-19

Lipan Baram: Hubungan Brunei dengan Orang Ulu di Sungai Baram, Belaga dan Bintulu pada Abad Ke-19

Regular price S$40.00
Wakaf Sudah Tiba Masanya Untuk Berubah

Wakaf Sudah Tiba Masanya Untuk Berubah

Regular price S$17.20
AYAT MUTASYABIHAT LAFZI: KETELITIAN BACAAN DAN PEMANTAPAN HAFAZAN

AYAT MUTASYABIHAT LAFZI: KETELITIAN BACAAN DAN PEMANTAPAN HAFAZAN

Regular price S$23.00

x