Raja Kita (Hardcover)

Raja Kita (Hardcover)

Pusat Sejarah Brunei

  • $15.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Buku Raja Kita ini diterbitkan sempena memperingati dan meraikan Puja Usia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-50 Tahun (15 Julai 1996). Dalam tempoh setengah abad itu selama 29 tahun dengan itizam dan gaya kepimpinan yang tersendiri, Baginda telah melutani, mengadun dan menerajui candik pemerintahan dan pentadbiran negara sehingga mencapai kemerdekaan dan dikenali oleh masyarakat antarabangsa.

Authors: Awang Haji Mohd. Amin bin Hassan

Cover: Paperback | Language:  Bilingual (Malay & English) | Publisher:  Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan | Publication Year:  1996 | Pages:  150 | ISBN:  SERJARAH1996


We Also Recommend

Cut Flowers by Hariz Fadhilah

Cut Flowers by Hariz Fadhilah

Regular price $7.00
RESPECT BY SHARIFAH KHADIJAH HUSIEN ALKAFF

RESPECT BY SHARIFAH KHADIJAH HUSIEN ALKAFF

Sale price $3.00 Regular price $3.60
Save $0.60
TEORI TENTANG HATI BY WQOIR

TEORI TENTANG HATI BY WQOIR

Sale price $14.00 Regular price $16.80
Save $2.80
The Bunian Conspiracy: Killing Dreams by Aammton Alias

The Bunian Conspiracy: Killing Dreams by Aammton Alias

Sale price $15.00 Regular price $18.00
Save $3
The Chronicles of Tebuanman (Book #1)

The Chronicles of Tebuanman (Book #1)

Sale price $9.00 Regular price $10.80
Save $1.80

x