Local Books

WOMEN'S BUREAU OF PEKIRA COOKBOOK

WOMEN'S BUREAU OF PEKIRA COOKBOOK

Buku masakan ini merupakan keluaran ulung yang telah diungkayahkan atas inisiatif  Ahli-Ahli Jawatankuasa Biro Wanita PEKIRA yang mengandungi pelbagai resipi masakan dan kuih-muih. Resipi-resipi yang dimuatkan dalam buku ini sangat...

Sale price S$27.00

Save S$5.40
Himpunan Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadits Mengenai Pakaian

Himpunan Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadits Mengenai Pakaian

Himpunan Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadits Mengenai Pakaian", a muslim's book that gathers all verses about clothing in Islam religion.   9789991762562

Regular price S$15.00

ZAMAN JEPUN DI BRUNEI 1941-1945 (HARDCOVER)

ZAMAN JEPUN DI BRUNEI 1941-1945 (HARDCOVER)

Buku ini mengimbau kembali semasa zaman Jepun di Brunei dengan memuatkan perihal “Faktor Meletus Perang Dunia Kedua”; “Bermula Perang Pasifik”; “Pertempuran Jepun di Tanah Melayu dan Borneo”; “Ekonomi Brunei Sebelum...

Sale price S$16.00

Save S$4.00
ZIKIR SYARAFIL ANAM

ZIKIR SYARAFIL ANAM

ZIKIR SYARAFIL ANAM BY Pusat Da'wah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama

Sale price S$3.00

Save S$1.20
ZIKIR, DOA DAN AMALAN HARIAN

ZIKIR, DOA DAN AMALAN HARIAN

Buku ini menawarkan bacaan amalan ringan agar hati menjadi tenang. Iblis dan syaitan adalah ancaman dan musuh yang jelas kepada Bani Adam. Hidup mereka hanya untuk merosak dan memperdaya (pengacau/...

Sale price S$10.00

Save S$2.00
ZIKRAYATI: YANG BERHORMAT PEHIN DATU SERI MAHARAJA

ZIKRAYATI: YANG BERHORMAT PEHIN DATU SERI MAHARAJA

ZIKRAYATI : YANG BERHORMAT PEHIN DATU SERI MAHARAJA DATO PADUKA SERI SETIA DR. USTAZ HAJI AWANG ABDUL AZIZ BIN JUNED TOKOH YANG SAYA KENALI

Regular price S$23.00

RAMPAI SEJARAH: MENITI SEJARAH SILAM

RAMPAI SEJARAH: MENITI SEJARAH SILAM

Brunei Darussalam sebenarnya mempunyai banyak perkara yang menarik untuk ditulis supaya dapat diketahui oleh orang ramai khusus rakyat dan penduduk Brunei sendiri. Buku Rampai Sejarah: Meniti Sejarah Silam ini adalah...

Regular price S$12.00

Raja Melakar Sejarah : The King Who Shaped History

Raja Melakar Sejarah : The King Who Shaped History

Raja Melakar Sejarah adalah sebuah tulisan merujuk kepada Raja Brunei yang ke-29, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri banginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji...

Regular price S$20.00

FLOWERS IN THE CHAKRAWALA BY HARIZ FADHILAH

FLOWERS IN THE CHAKRAWALA BY HARIZ FADHILAH

CONTAINS PETALINE ESSENCES; EXPRESSIONS OF JASMINE WHITE LOVE, BLOOD ORANGE HEARTBREAK, CHRYSANTHEMUM ANGUISH, SUNFLOWER JOY AND RED ROSE BEAUTY MIXED TOGETHER INTO A BOOK-SHAPED BOWL OF POETIC POTPOURRI 9782123456803 Hariz Fadhilah...

Regular price S$15.00

Cut Flowers by Hariz Fadhilah

Cut Flowers by Hariz Fadhilah

Inspired by the long line free verse style of Walt Whitman, and the vernacular of Allen Ginsberg and Jack Kerouac who were part of the Beat generation; a movement in...

Regular price S$7.00

x