Local Books

ADAT ISTIADAT DIRAJA BRUNEI

ADAT ISTIADAT DIRAJA BRUNEI

Buku Adat Istiadat Diraja Brunei mengandungi 14 bab, antaranya ialah “Adat Istiadat Diraja Brunei”; “Bangunan Diraja & Alat Kebesaran Diraja”; “Lambang Diraja, Lambang Kerajaan dan Bendera Peribadi”; “Istiadat Berpuspa”; “Istiadat...

Sale price S$60.00

Save S$10.00
LEGASI PAYUNG NEGARA: ASPIRASI, CITA-CITA DAN HASRAT

LEGASI PAYUNG NEGARA: ASPIRASI, CITA-CITA DAN HASRAT

Buku ini adalah sebuah karya menceritakan mengenai riwayat hidup Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu‘izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam...

Regular price S$28.00

Tarsilah Brunei: Wasilah Ketakhtaan Kesultanan Brunei (Tahun 1659-1828 Masihi)

Tarsilah Brunei: Wasilah Ketakhtaan Kesultanan Brunei (Tahun 1659-1828 Masihi)

Buku Tarsilah Brunei: Wasilah Ketakhtaan Kesultanan Brunei (Tahun 1659 - 1828 Masihi), Jilid III ini merupakan hasil penyelidik dan penulisan bagi menyambung buku Tarsilah Brunei: Sejarah Awal dan Perkembangan Islam,...

Regular price S$15.00

Rampai Pendidikan: Memperkasa Pendidikan Dan Pembelanjaraan Di NBD

Rampai Pendidikan: Memperkasa Pendidikan Dan Pembelanjaraan Di NBD

Rampai pendidikan :  memperkasa pendidikan dan pembelajaran di negara Brunei Darussalam /  Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Mohd. Jamil al-Sufri.  Physical Description: 224 pages...

Regular price S$9.90

x