Shop By

Local Books

Kumpulan Cerpen: Pe

Kumpulan Cerpen: Pe

Kumpulan cerpen ini diberi tajuk pe. kerana memperkenalkan stail penulisannya dengan membongkar langkah maju penulis untuk beralih daripada satu keadaan yang biasa dan mutakhir ini menjadi karya bersifat serantau dan universal. Bermula tahun 2011, JaBiT...

Regular price S$6.00

x