Local Books

SEJARAH DALAM PEMBANGUNAN NEGARA: HIMPUNAN KERTAS KERJA SEMINAR SERANTAU

SEJARAH DALAM PEMBANGUNAN NEGARA: HIMPUNAN KERTAS KERJA SEMINAR SERANTAU

Buku ini mengandungi 16 buah kertas kerja yang dibentangkan semasa Seminar Serantau: Sejarah dalam Pembangunan Negara pada 10–11 Januari 2009, iaitu “Pembangunan Fizikal dalam Sejarah”; “Peranan Sejarah dalam Perancangan Pembangunan...

Regular price S$13.50

Survival Negara Bangsa: Himpunan Kertas Kerja

Survival Negara Bangsa: Himpunan Kertas Kerja

Tanggal 29 September 1959, tarikh keramat bagi Negara Brunei Darussalam kerana pada tarikh itu, Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, sebagai Sultan dan yang Di-Pertuan memerintah Brunei ketika...

Regular price S$10.00

x