Shop By

Local Books

Islam Di Borneo : Perspektif Ekonomi, Halal & Pendidikan

Islam Di Borneo : Perspektif Ekonomi, Halal & Pendidikan

Buku ini menyorot secara ilmiah aspek perkembangan Islam di Borneo menerusi pespektif ekonomi Islam, institusi halal dan pendidikan. Perbincangan berkaitan dengan perkembangan ekonomi Islam di Borneo menyentuh peranan zakat, wakaf...

Regular price S$13.00

x