Local Books

20 TAHUN MERDEKA: PATRIOTISME TERAS KETEGUHAN NEGARA

20 TAHUN MERDEKA: PATRIOTISME TERAS KETEGUHAN NEGARA

Buku ini mengungkap dan mengimbas kembali pelaksanaan pembangunan negara hingga mencapai taraf antarabangsa serta kepesatan era teknologi maklumat dan komunikasi yang dinamik dan pantas yang memerlukan peningkatan kematangandan kecukupan persediaan. Kertas-kertas kerja yang...

Regular price S$12.00

x