Loading the content... Loading depends on your connection speed!

ISLAMIC

Return to Previous Page
Pages: 1 2 3 4Next >Last »

List Grid

ISLAM DI BORNEO: PERSPEKTIF EKONOMI, HALAL & PENDIDIKAN
PENYUNTING: FIRDAUS ABDULLAH, JAMIL HAMALI, ABDUL KADIR ROSLINE, NORARFAN ZAINAL, RAHMAT SOE’EOD, M. SYAHIRAN A. LATIF & SAIMI BUJANG

buku ini menyorot secara ilmilah aspek perkembangan islam di borneo menerusi pespektif ekonomi islam, institusi halal dan pendidikan. perbincangan berkaitan dengan perkembangan ekonomi islam di borneo menyentuh peranan zakat, wakaf dan aplikasi perbankan islam. manakala perbahasan berkaitan halal pula meliputi kesedaran dan cabaran institusi fatwa menangani isu halal serta pengaruh persekitaran dalam membentuk pemakanan selain perbincangan mengenai halal dari aspek kejian sains dan teknologi. buku ini seterusnya membincangkan tentang perkembangan pendidikan islam di pulau borneo menerusi perbahasan berkaitan isu pengislaman ilmu pendidikan dan perkembangan pendidik pra-sekolah. perbahasan seterusnya turut mengetengahkan perbincangkan berkenaan dengan usaha merealisasikan negara zikir melalui media cetak dan elektronik serta pengamalan budaya kerja yang cermelang dalam organisasi menurut perspektif islam.

Other Books from this Author 2
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: malay | Publisher: Unissa Press | Published: 2017 | Format: Paperback | Pages: 218 | ISBN: 9789991782706″

$13.00

Loading Updating cart…

WACANA PERADABAN & PEMIKIRAN ISLAM: INTERAKSI & SUMBANGAN NUSA BANGSA
PENYUNTING: SOHANA ABDUL HAMID, LILLY SUZANA SHAMSU & AWATIF ABDUL RAHMAN

buku “wacana peradaban & pemikiran islam: interaksi dan sumbangan bangsa” mengandungi 22 buah artikel terpilih hasil penyelidik daripada para ahli akademik bertamakan sejarah & tamadun, pengajian islam, pendidikan, bahasa dan komunikasi dan ekonomi dan teknologi. artikel-artikel yang termuat dalam buku ini adalah hasil tulisan warga akademik serantau dengan memfokuskan kepada bidang kepakaran masing-masing untuk mengkaji isu dan permasalahan setempat mengikut perkembangan semasa. di samping itu, penerbitan buku ini adalah manifestasi jalian strategik yang rapat dan kental antara UNISSA dan KUIS demi memartabatkan budaya ilmu dan penyelidikan diinstitusi pengajian tinggi di rantau ini.

Other Books from this Author 2
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Unissa Press | Published: 2017 | Format: Paperback | Pages: 449 | ISBN: 9789991782492″

$13.00

Loading Updating cart…

PERJALANAN KE MAKKAH: HISTORIOGRAFI HAJI BRUNEI DARUSSALAM
PENYUNTING: NORARFAN ZAINAL

sejarah pemergian umat Islam rantau ini ke tanah suci Makkah untuk melaksanakan ibadah haji dipercayai bermula sejak kedatangan Islam ke gugusan Kepulauan Melayu kerana ibadat haji itu sendiri merupakan rukun islam yang kelima. namun, cacatan sejarah yang jelas mengenai perkembangan haji dinegara ini sukar diperolehi secara terperinci kerana tidak banyak maklumat mengenainya dibukukan yang menjadi rujukan kepada generasi-generasi akan datang. juster, penulis berusaha sedaya upaya menyelongkar dan mengumpul bahan-bahan atau maklumat-maklumat lama tentang jema’ah haji Brunei yang tersimpan di Arkib Negara Brunei Darussalam terutama sekali yang tersiar diakhbar-akhbar arus perdana sejak diterbitkan, selain menjalankan kajian dan penyelidik secara lapangan ke agensi-agensi yang berkaitan.

buku ini berusaha memaparkan sejarah perkembangan haji jema’ah haji Brunei Darussalam merangkumi sejarah perjalanan, pengurusan, adat resam dan budaya orang-orang Brunei ketika menunaikan ibadat haji. turut dibincangkan dalam buku ini ialah karakteristik dan keramaian jema’ah haji Brunei mengikut cacatan yang ada serta cabaran-cabaran semasa

Other Books from this Author 2
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Unissa Press | Published: 2017 | Format: Paperback | Pages: 116 | ISBN: 9789991782683

$13.00

Loading Updating cart…

SYI’AH DAN PENGARUHNYA DI ALAM MELAYU
PENYUNTING: MAHAYUDIN HJ YAHYA

Pengaruh kepercayaan asing dari Greek, Parsi dan India yang menular masuk ke Alam Melayu pada zaman sebelum dan selepas islam telah mewarnsi corak pemikiran masyarakat Melayu, sama ada sedikit ataupun banyak. Perkara ini dapat dikesan menalui karya-karya Melayu kelasik dan kitab-kitab jawi yang ditulis dan disebarkan di rantau ini. Masyarakat Melayupada umumnya mudah terpengaruh dengan budaya asing, setelah itu dijadikan pegangan khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan keagamaan. sebagai contoh, kepercayaan terdapat unsur-unsur ghaib dan magis. Pada zaman animesme, mereka terarah kepada pemyembahan objek-objek yang dianggap berkuasa bagi menentukan nasib dan masa hadapan mereka. Apabila agama Hindu-Buddha datang dengan membawa ajaran mistik dan sistem kasta, mereka terima dan dijadikan sebagai budaya dan dilaksanakan dalam pentadbiran negara. Mengenai aspek kerohanian dalam ajaran agama Hindu dapat dilihat melalui doktrin “monoteisme” dan “panteisme” yang membawa erti keesaan wujud. Doktrin panteisme Hindu banyak persamaan dengan doktrin Wahdah Al-Wujud yang dibawa oleh kaum Syi’ah pada zaman islam; kesemuanya mengarah kepada pendewaan terhadap nenek moyang yang dianggap suci, keramat, dan mempunyai kuasa yang luar biasa serta unsur-unsur majis yang menakjubkan. Di atas kepercayaan inilah maka lahirnya konsep “sembah yang” (sembah nenek moyang) Perkataan “sembahyang” yang diertikan sebagai “solat” masih diguna pakai secara meluas oleh masyarakat Melayu Brunei hingga ke hari ini.

Other Books from this Author 2
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Unissa Press | Published: 2017 | Format: Paperback | Pages: 84 | ISBN: 9789991782652

$10.00

Loading Updating cart…

IMAM SYAFI’I DAN MAZHABNYA DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
PENYUNTING: NUROL HUDA HAJI ISMAIL

Sesungguhnya amalan bermazhab adalah suatu yang perlu bagi individu Muslim kerana ia merupakan panduan dalam beribadat yang diambil daripada generasi terdahulu sehingga kepada peringkat tabi’ al-tabi’in, tabi’in, sahabat seterusnya kepada Baginda Rasulullah Sallahu ‘Alaihi Wasallam. Mazhab Syafi’i merupakan mazhab yang diamalkan secara rasmi di Negara Brunei Darussalam. Tradisi bermazhab telah menjadi amalan yang serasi dalam masyarakat Brunei tanpa dapat disangkal lagi. Namun, tidak lengkap bagi seseorang yang beramal dengan mazhab ini, jika tidak mengetahui latar belakang mazhab dan bagaimana ia tersebar di Negara Brunei Darussalam. Justeru, buku ini mendedahkan siapa pengasas mazhab ini, syakhiyyahnya yang unggul, bidang ilmu yang berkait rapat dengan mazhab ini, sejarah kemunculan mazhab dan bagaimana mazhab ini sampai ke Negara Brunei Darussalam.

Other Books from this Author 2
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Unissa Press | Published: 2017 | Format: Paperback | Pages: 175 | ISBN: 9789991782676

$10.00

Loading Updating cart…

PERBUALAN BAHASA ARAB UNTUK UMRAH-HAJI-ZIARAH
PENYUNTING: DR SITI SARA HAJI AHMAD & DR SALAH SEBOUAI

BUKU “PERBUALAN BAHASA ARAB UNTUK HAJI-UMRAH-ZIARAH (ARAB-MELAYU) INI BERMATLAMAT UNTUK MENYEDIAKAN PANDUAN BAGI MEREKA BAGI YANG BERHASRAT MENUNAIKAN HAJI IBADAT FARDU HAJI, UMRAH DAN ZIARAH KE TANAH SUCI MAKKAH AL-MUKARAMMAH DAN AL-MADINAH AL-MUNAWWARAH. PANDUAN INI MEMUATKAN PERBUALAN DALAM BAHASA ARAB YANG DITERJEMAHKAN KE DALAM BAHASA MELAYU MENGIKUT SITUASI DAN LOKASI YANG BERBEZA. BERMULA DENGAN KETIBAAN DILAPANGAN TERBANG JEDDAH, KEBERADAAN DIMAKKAH AL-MUKKARAMAH DAN DI MADINAL AL-MUNAWWARAH. BUKU INI JUGA MENGANDUNGI PELBAGAI DOA DAN GLOSARI PERKATAAN BAGI RUJUKAN PARA JEMA’AH.

Other Books from this Author 2
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: UNISSA PRESS | Published: OGOS 2017 | Format: Paperback | Pages: 188 | ISBN: 9789991782614″

$10.00

Loading Updating cart…

Muflis Dalam Pandangan Mazhab Al-Shafi’i: Teori & Praktikal di Negara Brunei Darussalam
Oleh: Azme Matali

Buku berkaitan dengan Muflis Dalam Pandangan Mazhab Al-Shafi’i: Teori & Praktikal di Negara Brunei Darussalam ini ditulis berdasarkan kepada statistik muflis yang telah disabitkan di Mahkamah Brunei Darussalam. Bermula dari amalan hutang dalam memenuhi naluri dan akhirnya menjadi satu fenomena dan budaya masyarakat. Ketidakstabilan dalam melunaskan hutang, apalagi menambah hutang dari yang sedia ada, akan mengheret seseorang itu ke kencah beban yang tidak akan berkesudahan yang akhirnya membawa kepada pensabitan sebagai orang muflis.

Buku ini memberi penjelasan lebih terperinci mengnai isu muflis dalam kalangan masyarakat Brunei. Kendatipun isu muflis ini tidak begitu disentuh apalagi dibincangkan secara meluas walhal ianya merupakan satu gejala yang amat ditakuti terutama bagi orang yang berhutang dan tidak mampu melunaskan hutang-hutangnya, bukan sahaja permasalahan ini melibatkan dirinya malah keluarga, masyarakat dan ekonomi negara juga akan turut terjejas. Persoalannya, bagaimana gejala muflis ini boleh terjadi dan bagaimana cara penyelesaiannya? Buku ini akan menghuraikan semua persoalan berpandukan dalil al-Quran, al-Hadith yang sohoh dan pandangan mazhan al-Shafi’i.

Justeru, buku ini mesti dimiliki oleh semua lapisan masyarakat dan diharap akan dapat memberi gambaran secara teori mengikut amalan pegangan mazhab Shafi’i dan praktikalnya di Brunei Darussalam. Buku ini juga sedikiy sebanyak dapat menymbang ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada pembacanya dan khususnya bagi mereka di luar sana yang terjerumus dengan hutang sekeliling pinggang yang berniat untuk mengurangkan amalan hutang sehingga membawa kepada kebebasan diri daripada hutang.

 

Other Books from this Author
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Unissa Press | Published: 2017 | Format: Paperback | Pages: 141 | ISBN: 9789991782638

$8.00

Loading Updating cart…

By: Azizi Yahaya

KOGNISI adalah proses memproleh pengetahuan termasuk kesedaran, perasaan dan sebagainya, atau usaha menggali sesuatu melalui pengalaman sendiri. Proses pengenalan, dan tafsiran persekitaran oleh seseorang, hasil pemerolehan pengetahuan. Kognisi juga adalah kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang di dapatkan dari proses berfikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang di lakukan adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktiviti mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan dan berbahasa. Kapasiti atau keupayaan kognitif biasa diertikan sebagai kecerdasan atau intelegensi. Bidang ilmu yang mempelajari kognisi berbeza-beza, di antaranya adalah psikologi, falsafah, neurosains, serta kecerdasan buatan. Sejarah ringkas psikologi kognitif sebagai kajian tentang kognisi, proses-proses mental yang berkait rapat dengan tingkah laku manusia meliputi pelbagai subdisiplin termasuk memori, belajar, persepsi dan penyelesain masalah. Buku ini bertujuan untuk meningkatnya kecanggihan ilmu tentang otak dewasa ini, termasuk perkembangan teknologi-teknologi baru seperti pengimejan otak, memberikan kemungkinan bagi pemusatan pengetahuan psikologi dan neurifisiologi dan  munculnya disiplin-disiplin baru seperti ilmu kognitif dan neuropsikologi. Bagi meningkatkan keupayaan penyelesaian masalah di kalangan pelajar, di dalam pengajaran dan pembelajaran. Penyelesaian masalam adalam penting untuk pendidik agar sehala permasalah yang dihapai oleh dapat di atasi dengan berkesan. Buku ini mempunyai beberapa pendekatan yang boleh dipertimbangkan dalam proses pilihan atau semasa membuat keputusan. Di antaranya ialah memperkembangkan kemahiran berfikir yang pelbagai seperti pemikiran strategik, kritikal, logikal, saintifik, kreatif, induktif dan deduktif. Perasaan inkuiri pelajar juga harus digalakkan di dalam pengajaran dan pembelajaran.

Other Books from this Author
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Unisaa Press | Published: 2017 | Format: Paperback | Pages: 420 | ISBN: 9789991782546

$12.00

Loading Updating cart…

The Golden Islamic Heritage of Brunei Darussalam: A Collection of Selected Historical Articles
By: Rozan Yunos

“The fourteen articles in this book covered different subject matters. Even though they all shared a common theme of Islam in Brunei, they cover unique perspectives such as when Brunei first became a Muslim nation, who the religious figures were in the past. the relationship between Brunei and other countries such as China and Minangkabau, how were past religious events carried out, how the law was practiced and the spread of Islam in Brunei in the 19th century, among others.

These articles were written for a newspaper audience and do not follow the normal rigours of an academic publication. They are written simply and meant to be quick reads. It would ne wonderful if a particular article was to prove interesting for a scholar to pick up and do more rigourous study of the subject matter.

I do hope that you all injoy reading this book.

wassalam,
Haji Mohd Rozan bin Dato Paduka Haji Mohd Yunos
Adjunct Profesor, Centre for Lifelong Learning (C3L)
Universiti Brunei Darussalam”

Chapter 1: Brunei, The First Southeast Asian Muslim Kingdom?
Chapter 2: Top Religious Figures In 19th Century Brunei
Chapter 3: Prominent Religious Figures in Brunei History
Chapter 4: Brunei’s Sultan Abdul Majid and Chinese Emperor Yongle
Chapter 5: History pf Brunei Through Spanish Eyes
Chapter 6: The Relationship Between Brunei and Minangkabau
Chapter 7: The History of Maulidur Rasul Celebrations in Brunei
Chapter 8: Sultan Hassan’s Canons: Islamic Law in Brunei from The 16th Century
Chapter 9: History of Brunei’s Musabaqah Tilawatil Al-Quran
Chapter 10: The Golden History of Islam in Brunei Darussalam
Chapter 11: Father Don Carlos Cuarteron: A Futile Attempt to Spread Christianity to Brunei in 19th Century
Chapter 12: The Development of The Islamic Dakwah Centre
Chapter 13: Ramadhan, Yesterday and Today Fasting Methods in the Past
Chapter 14: Ramadhan and Hari Raya Practices from the Past

 

Other Books from this Author
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: English | Publisher: Unissa Press | Published: 2017 | Format: Paperback | Pages: 97 | ISBN: 9789991782645

$10.00

Loading Updating cart…

BY MUHAMMAD FATIN ABDUL RAHMAN BIN KIFLI & MUINUDDIN BIN HJ MOHAMMAD ZAIN

Apakah itu islam? Dan Mengapa semestinya Islam?

Dalam buku ini ada memaparkan beberapa Kisah-Kisah teladan,
jawapan disebalik persoalan yang menjadikan persoalan mengapa
semuanya bersandarkan islam? i ni adalah kerana ada keindahan
islam yang kita ketahui menerusi buku yang bermanfaat ini
Insya Allah!

KENAPA PERLU MEMILIKI BUKU INI?

-Mempelajari dan menghayati didikan dan bimbingan konsep islam secara mudah dan ringan.

-Disertakan dengan kisah-kisah tauladan yang memberi inspirasi dan mendidik jiwa.

-Memberikan panduan dan tip penghayatan tentang ajaran islam.

-Dipersembahkan secara ringkas, padat dan santai serta dihiasi dengan lakaran yangberkaitan.

Other Books from this Author

Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Al-Huffaz Management | Published: September 2017 | Format: Paperback | Pages: 116 | ISBN: ALHUFFAZ-WHYISLAM

$12.00

Loading Updating cart…

This book is a critical study of the contents of the Muslim Family Law and Law of Inheritance Code, 1946 (MFLALIC). It begins with a discussion of the historical perspective, the position and the problems of the application of Islamic law in Thailand. It covers the position of Islamic Law during the Sukhotthai Dynasty(1238-1378), the Krung Sri Ayuthaya Dynasty (1350-1767) and during the Rattana Kosin Dynasty until the present day. Particular treatment is given to the contents of the MFLALIC on divorce and its related subjects, namely divorce by talaq, ta’liq, faskh and khul’.

The book is prepared in such a way due to the fact that there has been much criticism from the public and Dato’ Yuthithams in the Provincial Courts of Patani, Narathiwat, Yala and Satul regarding to the contents of the MFALALIC on divorce. The book also examines the extent to which the provisions in the MFLALIC are based on the classical Islamic law of the four Sunni schools and the extent to which they depart from it. Finally, it is expected that this book may contribute to knowledge by conducting a comparison between the various legal systems of the Muslim and non-Muslim countries, for instance, the Philippines, Pakistan, Egypt, Morocco, Tunisia and Sudan. The concentration, however, is focused on the Malaysian Law especially Islamic Family Law (Federal Territories) 1984.

Other Books from this Author
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: English | Publisher: UNISSA Press | Published: 2016 | Format: Paperback | Pages: 385 | ISBN: 9789991782164

$11.00

Loading Updating cart…

Buku “Wacana Peradaban dan Pemikiran Islam: Interaksi dan Sumbangan Bangsa” mengandungi 22 buah artikel terpilih hasil penyelidikan daripada para ahli akademik bertemakan Sejarah dan Tamadun, Pengajian Islam, Pendidikan, Bahasa dan Komunikasi dan Ekonomi dan Teknologi. Artikel-artikel yang termuat dalam buku ini adalah hasil tulisan warga akademik serantau dengan memfokuskan kepada bidang kepakaran masing-masing untuk mengkaji isu dan permasalahan setempat mengikut perkembangan semasa. Di samping itu, penerbitan buku ini adalah manifestasi jalinan strategik yang rapat dan kental antara UNISSA dan KUIS demi memartabatkan budaya ilmu dan menyelidikan di institusi pengajian tinggi di rantau ini.

Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Borneo Publisher | Published: 2016 | Format: Paperback | Pages: 447 | ISBN: 9789991782492

$15.00

Loading Updating cart…

Kamus Undang-Undang Jenayah Syariah (Hudud, Qisas & Takzir) disusun bagi menyediakan ilmu-ilmu asas tentang Undang-Undang Jenayah Syariah dalam usaha memahami persoalan-persoalan yang timbul berkaitan dengannya. Antara lain, ia juga berhasrat mengelak masyarakat dari bercakap dan berhujah tentang Hudud, Qisas dan Takzir, tetapi tidak mempunyai ilmu bersabit dengannya.

Kamus ini menyenaraikan lebih daripada 100 istilah yang berkaitan Undang-Undang Jenayah Syariah yang masyhur dan sering kali didengar. Semua istilah diberi makna serta huraian yang agak terperinci. Di mana perlu, huraian istilah istilah itu disertai pula dengan contoh-contohnya agar pembaca dapat memahaminya dengan mudah dan mendalam. Semua huraian adalah dibuat berdasarkan al-Qur’an, hadis dan pelbagai kitab fiqh yang autoritatif.

Kamus ini sesuai dijadikan rujukan bagi para pelajar pusat pengajian tinggi, pelajar menengah atas dan pembaca umu yang berminat mengetahui perkara-perkara asa berkaitan Undang-Undang Jenayah Syariah.

Buku ini disusun oleh Mohd Syukri Hanapi

Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Unissa Press | Published: 2016 | Format: Paperback | Pages: 300 | ISBN: 9789991782140

$13.00

Loading Updating cart…

Doa-doa dalam buku ini mengandungi maksud yang mudah difaham dan boleh dimanfaatkan bukan sekadar untuk sekadar untuk dibaca tetapi juga dapat dijadikan sebagai amalan harian. Sebagai umat Islam kita disarankan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, kerana ‘berdoa’ kepadaNya itu adalah sesuatu yang mulia di sisiNya.

Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Pusat Da’wah Islamiah | Published: 2014 | Format: Paperback | Pages: 38 | ISBN: 9789991735535

$5.00

Loading Updating cart…

Zakat Management in Brunei Darussalam Funding the Economic Activities for the Poor (2nd Edition).
This study in this book investigated the role of the zakat institution in the socio-economic aspects of Brunei Darussalam. It studied the utilization of the zakat fund in helping the poor and the needy through capital aid as part of the long-term rehabilitation program.

Other Books from this Author
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: English | Publisher: UNISSA Press | Published: 2015 (2nd Edition) | Format: Paperback | Pages: 102 | ISBN: 9789991765860

$12.00

Loading Updating cart…

Islam has set the perfect example of human conduct. Islam enjoins us to be compassionate to our children, good to our neighbours and kind to our servants. As Rasullullah Shallallahu ‘alaihi wassalam has said: Religion is good treatment to others.

This book touches on the treatment of maids and the guidelines on dealing with servants and maids in Islam.

Other Books from this Author

Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: English | Publisher: Pusat Da’wah Islamiah | Published:  2016 | Format: Paperback | Pages: 68 | ISBN: 9789991762937

$8.00

Loading Updating cart…

And vie one with another for forgiveness from your Lord, and for a paradise as wide as are the heavens and the earth, prepared for those who ward off (evil). Those who spend (of that which Allah has given them) in ease and in adversity, those who control their wrath and are forgiving toward mankind; Allah loves the good).
Surah A-li ‘Imraan 3:133-134

This book teaches us the importance of forgiveness & two aspects – the seeking and the giving of forgiveness.

 

Other Books from this Author

Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: English | Publisher: Pusat Da’wah Islamiah | Published:  2016 | Format: Paperback | Pages: 62 | ISBN: 9789991762883

$6.00

Loading Updating cart…

Suntingan Ahmad Baha’ Bin Mokhtar

Syeikh Abd Rauf al-Fansuri adalah salah seorang ulama Aceh yang terkenal yang hidup dalam kurun ke-17 Masihi. Beliau telah merantau menuntut ilmu di sekitar Timur Tengah selama 19 tahun. Beliau termasuk ulama Nusantara yang proaktif. Terdapat puluhan karya beliau dalam pelbagai bidang ilmu. Buku ini adalah salah satu sumbangan terpenting beliau dalam bidang ilmu hadis. Sumber utama karya ini adalah syarah hadis empat puluh Imam Nawawi oleh Syeikh Sa’d al-Din al-Taftazani.

Other Books from this Author

Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: UNISSA Press | Published: 2015 | Format: Paperback | Pages: 204 | ISBN: 9789991765426

$32.00

Loading Updating cart…

The bonds of kinship (silaturrahim) enjoys extraordinary importance in
Islam. In fact some scholars believe that silaturrahim prolongs life and reziq. Families are building blocks of a society; a happy and well-adjusted family member is also usually a productive member of the society.

In this book, Family – The Bond That Binds: The ’10 T’s’ Tips to a Happy Family tells you of the importance of family and tightening the bonds.

Other Books from this Author
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: English | Publisher: Pusat Da’wah Islamiah | Published: 2015 | Format: Paperback | Pages: 66 | ISBN: 9789991762791

$6.00

Loading Updating cart…

Nama sebenarnya ialah Muhamad bin Idris bin Abbas bin UIthman bin Shafie bin Saib bin Abdu Yazid bin hasyim bin Abdul Mutalib bin Abdul Manaf. Ayahnya berasal dari keturunan Quraisy dari bani Mutalib. Ayahnya telah meninggal dunia ketika imam syafie masih kanak-kanak.

Beliau dilahirkan di kota Gaza palestin pada bulan Rejab tahun 150 hijrah. Ada yang mengatakan pada malam beliau dilahirkan Imam Abu Hanifah (Imam hanafi) meninggal dunia. Khalifah Islam pada masa itu ialah khalifah Abu Jaafar Al Mansur dari bani Abbasiyah.

Imam Syafie dibesarkan dalam serba kekurangan. Sejak kecil lagi beliau sudah mempelajari al-Quran. Beliau menghafal al-Quran sejak berusia 9 tahun dan pada usia 10 tahun sudah menghafal dan memahami kitab al-muwattak yang ditulis Imam Malek. Beliau mempunyai suara merdu, boleh bersyair dan bersajak. Ketika berusia 15 tahun beliau sudah mengajar dan memberi fatwa kepada orang ramai di Masjid al-Haram, kerana kegigihan dan kecerdikan beliau yang luar biasa, beliau mendapat sanjungan masyarakat.

Novel ini menceritakan dengan lebih lanjut berkenaan kisah hidup Imam Syafie. Suka duka dan pahit manis perjuangan dalam menegakkan kebenaran.

$19.90

Loading Updating cart…

Princess Karima was a generous princess. One day, Princess Karima and the royal soldiers went to help the needy people in the far end of the kingdom. On the way their path was stopped by a broken bridge. Suddenly giant eagles came flying through the air. What would happen next?

 

Edition Language: English Language

Format: PAPERBACK

$14.00

Loading Updating cart…

Semua amal ibadah dan ketaataan mempunyai nilai tertentu dan terbatas yang akan diteruma oled orang  yang melakukannya sesuai dengan kadar amalnya.  Namun, ada satu ibadah yang apabila dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, pahalanya luar biasa besarnya, bahkan pahala tersebut dari kurniaan dan rahmat Allah SWT,  Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amal ibadah tersebut tiada lain adalah PUASA, baik yang wajib mahupun yang sunat.

Puasa adalah perisai atau benteng yang dapat melindungi diri dari kelemahan rohani dan jasmani. Ia adalah sumber kekuatan cita-cita, kehendak dan kemahuan. Berpuasa juga adalah sumber kekuatan beragama dan sinar dalam batin yang boleh menjadikan pengamalnya memiliki budi pekerti serta akhlak yang mulia.

 

 

$11.00

Loading Updating cart…

The inspiring story of Princess Aziza ?The Mighty? whose name comes from the attributes of Allah, Asma ul Husna (The 99 Names of Allah).

Princess Aziza must find the purple orchid to help cure her sick mother. Is she strong enough to overcome the challenges she faces? Can she find it and bring it home in time to help her mother get better?

This book will In Sha-Allah (God Willing) instill into the young reader?s mind and heart the importance of being strong and to persevere for those things that are important in our life, e.g. taking care of a sick parent.

Beautifully illustrated with the highest gloss presentation finish. The finest quality production that will stir the emotions of every young girl.

 

Edition Language: English

Format: Paperback

$14.00

Loading Updating cart…
Menurut ulama, air Zamzam adalah salah satu daripada mata air yang berasal dari syurga. Ia juga merupakan limpah kurnia pertama daripada Allah kepada keluarga Nabi Ibrahim Alaihissalam yang menjadi penghumi pertama kota Makkah yang memancar pada saat genting kehidupan Hajar dan anakandanya Nabi Ismail Alhaihissalam.
Meminum air Zamzam bermakna memimim air dari syurga dan air yang pada mulanya sebagai lumpah kurnia Allah pertama kepada Nabi Ibrahim Allaihissalam.
Apakah yang dapat dikatakan dalam mernyelaskan Zamzam sebagai sebaik-baik air di muka bumi dan kedudukannya yang mulia di sisi Allah? Yang pasti air ini mengandungi berbaik khasiat, keistimewaan dan kelebihan yang tidak terkira banyaknya sesuai dengan maksud hadits yang menyatakan “Air Zamzam ialah untuk apa ia diminum.”
Untuk mengetahui khasiat dan keajaiban air Zamzam, teruskan membaca buku ini sehingg tersingkap rahsia dan keistimewaan air ini.

$9.00

Loading Updating cart…
Pages: 1 2 3 4Next >Last »

List Grid

LoadingUpdating…

BROWSE GENRES

BROWSE AUTHORS