Loading the content... Loading depends on your connection speed!

HISTORY

Return to Previous Page
Pages: 1 2 3Next >Last »

List Grid

New!
RAJA MELAKAR SEJARAH (HARDCOVER)

Raja Melakar Sejarah adalah sebuah tulisan yangg merujuk kepada Raja Brunei yang ke- 29, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien. Tulisan ini banyak menyentuh mengenai personaliti termasuk karakter, sikap dan cara Baginda mengemudi negara.

Dari sudut personaliti dan karakter terdapat ciri-ciri yang menakjubkan. Begitu juga dari sudut sikap dan cara Baginda mengemudi negara adalah tidak kurang istimewanya serta tersendiri. ini semua, menjadikan baginda selaku raja dan pemimpin yang wajar dikagumi. TULISAN : PEHIN DATU SERI MAHARAJA DATO PADUKA SERI SETIA DR USTAZ HAJI AWANG ABDUL AZIZ BIN JUNED

Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: jabatan mufti kerajaan, jabatan perdana menteri | Published: 2017 | Format: Hardcover | Pages: 436 | ISBN: 9789991760537

Other Books from this Author

$30.00

Loading Updating cart…
New!
THE KING WHO SHAPES HISTORY (HARDCOVER)

The King Who Shapes History refers to the 29th Monarch of Brunei, His Majesty, Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum SUltan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’addul Waddien, Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam. The book touches considerably on His Majesty’s personality, including his character and attitude, and the way he steers the country.

There are amazing attributes to be found in his personality and character. Similarly, his attitude and the way he navigates the country are no less exceptional and distinctive. All of these makes His Majesty a king and a leader to be admired. By: Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Bin Juned

Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: English | Publisher: State Mufti’s Office, Prime Minister’s Office | Published: 2017 | Format: Hardcover | Pages: 403 | ISBN: 9789991760551

Other Books from this Author

$30.00

Loading Updating cart…

The King Who Shapes History refers to the 29th Monarch of Brunei, His Majesty, Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum SUltan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’addul Waddien, Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam. The book touches considerably on His Majesty’s personality, including his character and attitude, and the way he steers the country.

There are amazing attributes to be found in his personality and character. Similarly, his attitude and the way he navigates the country are no less exceptional and distinctive. All of these makes His Majesty a king and a leader to be admired. By: Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Bin Juned

Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: English | Publisher: State Mufti’s Office, Prime Minister’s Office | Published: 2017 | Format: Paperback | Pages: 403 | ISBN: 9789991760544

Other Books from this Author

$20.00

Loading Updating cart…

Raja Melakar Sejarah adalah sebuah tulisan yangg merujuk kepada Raja Brunei yang ke- 29, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien. Tulisan ini banyak menyentuh mengenai personaliti termasuk karakter, sikap dan cara Baginda mengemudi negara.

Dari sudut personaliti dan karakter terdapat ciri-ciri yang menakjubkan. Begitu juga dari sudut sikap dan cara Baginda mengemudi negara adalah tidak kurang istimewanya serta tersendiri. ini semua, menjadikan baginda selaku raja dan pemimpin yang wajar dikagumi. TULISAN : PEHIN DATU SERI MAHARAJA DATO PADUKA SERI SETIA DR USTAZ HAJI AWANG ABDUL AZIZ BIN JUNED

Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: jabatan mufti kerajaan, jabatan perdana menteri | Published: 2017 | Format: Paperback | Pages: 436 | ISBN: 9789991760520
Other Books from this Author

$20.00

Loading Updating cart…

Kampong Ayer: Kota Seribu Air (Kumpulan Sajak)

Kumpulam sajak Kampong Ayer Kota Seribu Air ini mengemukakan sajak-sajak yang membawa persoalan mengenai Kampong Ayer, tempat-tempat bersejarah dan tokoh-tokoh tertentu yang mempunyai kaitan rapat dengan Kampong Ayer. Sajak-sajak lain yang termuat dalam kumpulan sajak ini adalah tentang Temburong, MIB, tokoh-tokoh tertentu yang dikagumi penyair dan puisi-puisi keagamaan (Islam). Berdasarkan penilitian yang dibuat, sajak-sajak yang dihasilkan mempunyai kaitan rapat dengan penyair. Misalnya nostalgia tentang Kampong Ayer pada masa lalu, Masjid Omar ‘Ali Saifuddien, peristiwa 8 Disember 1962, suka-duka pengembaraan mencari ilmu, hubungan persaudaraan rakyat Brunei dengan Sabah, tentang daerah Temburong dan penduduknya, dan pengalaman merantau keluar negara. Persoalan-persoalan yang dikemukan ini mempunyai hubungan yang rapat dengan pengalaman penyair sendiri yang terhasil dari sensitiviti dan daya kreativiti iaitu respon yang terhasil daripada apa yang dilihat, dirasa dan dialami; dan ini ada hubungan dengan dialog pengarang dengan manusia, alam dan persekitaran.

Other Books from this Author

Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Pentagram Design Sdn. Bhd | Published: 2013 | Format: Paperback | Pages: 93 | ISBN: 9789991793245

$12.00

Loading Updating cart…

KEGAGAHAN DAN KEPAHLAWANAN AWANG SEMAUN BY MOHD SAIFULLAH BIN HAJI MUNAP
Buku Kegagahan dan Kepahlawanan Awang Semaun adalah Pemenang Hadiah Penghargaan Peraduan Menulis Cerita Bergambar Sejarah Brunei 2014 anjuran Pusat Sejarah Brunei. Dengan lahirnya buku seumpama ini, dapat memberikan gambaran tentang peristiwa penting yang telah berlaku dalam sejarah Brunei. Perisitwa masa lalu perlu dihidupkan kembali supaya masyarakat masa kini dapat mengetahui apa yang telah berlaku kerana ‘peristiwa masa silam adalah sarana masa depan’.

Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Pusat Sejarah Brunei | Published: 2015 | Format: Paperback | Pages: 23 | ISBN: 9789991763064

$5.00

Loading Updating cart…

Buku Zaman Pendudukan Jepun Di Brunei adalah pemenang hadiah penghargaan Peraduan Menulis Cerita Bergambar Sejarah Brunei 2014 anjuran Pusat Sejarah Brunei. Dengan lahirnya buku seumpama ini, dapat memberikan gambaran tentang peristiwa penting yang telah berlaku dalam sejarah Brunei. Perisitwa masa lalu perlu dihidupkan kembali supaya masyarakat masa kini dapat mengetahui apa yang telah berlaku kerana ‘peristiwa masa silam adalah sarana masa depan’.

Other Books from this Author
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Pusat Sejarah Brunei | Published: 2015 | Format: Paperback | Pages: 23 | ISBN: 9789991762057

$5.00

Loading Updating cart…

Nama sebenarnya ialah Muhamad bin Idris bin Abbas bin UIthman bin Shafie bin Saib bin Abdu Yazid bin hasyim bin Abdul Mutalib bin Abdul Manaf. Ayahnya berasal dari keturunan Quraisy dari bani Mutalib. Ayahnya telah meninggal dunia ketika imam syafie masih kanak-kanak.

Beliau dilahirkan di kota Gaza palestin pada bulan Rejab tahun 150 hijrah. Ada yang mengatakan pada malam beliau dilahirkan Imam Abu Hanifah (Imam hanafi) meninggal dunia. Khalifah Islam pada masa itu ialah khalifah Abu Jaafar Al Mansur dari bani Abbasiyah.

Imam Syafie dibesarkan dalam serba kekurangan. Sejak kecil lagi beliau sudah mempelajari al-Quran. Beliau menghafal al-Quran sejak berusia 9 tahun dan pada usia 10 tahun sudah menghafal dan memahami kitab al-muwattak yang ditulis Imam Malek. Beliau mempunyai suara merdu, boleh bersyair dan bersajak. Ketika berusia 15 tahun beliau sudah mengajar dan memberi fatwa kepada orang ramai di Masjid al-Haram, kerana kegigihan dan kecerdikan beliau yang luar biasa, beliau mendapat sanjungan masyarakat.

Novel ini menceritakan dengan lebih lanjut berkenaan kisah hidup Imam Syafie. Suka duka dan pahit manis perjuangan dalam menegakkan kebenaran.

$19.90

Loading Updating cart…

Brunei Dalam Sejarah China‘ penyusun dan penterjemah Prof. Wu Zong Yu

Terdapat lebih 100 buah petikan dalam buku ini yang berkaitan dengan Brunei dalam catatan-catatan sejarah China pada zaman sebelum Dinasti Tang hingga Dinasti Qing. Ia amat berguna bukan hanya kepada pengkaji-pengkaji yang dijalankan penyelidik tentang sejarah hubungan Brunei-China tetapikepada ahli akedemik yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah, mahasiswa-mahasiswi universiti, guru-guru sejarah malah termasuk para pelajar di sekolah-sekolah menengah dan peminat-peminat sejarah Brunei. Semua catatan yang diperolehi itu tertulis dalam tulisan Cina kuno dan telah diterjemahkan ke bahasa Mandarin dan bahasa Melayu.

buku ini berbeza dengan buku-buku lain kerana ia hanya memaparkan petikan daripada manuskrip-manuskrip China yang berhubungan dengan Brunei tanpa sebarang ulasan. Ia juga memberi penanda bahawa Brunei adalah antara negara yang tertua dan terawal di Asia Tenggara ini mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara China.

$20.00

Loading Updating cart…

Buku ini adalah lanjutan daripada Tarsilah Brunei: Sejarah Awal dan Perkembangan Islam. Mengandungi 11 bab yang memuatkan sejarah Sultan-Sultan Brunei, bermula daripada Sultan Sulaiman (Sultan Brunei ke-4) hingga Sultan Abdul Jalilul Akbar (Sultan Brunei ke-10), di samping mencatatkan hubungan Brunei dengan beberapa buah Kerajaan Melayu di Nusantara seperti Jawa, Pahang, Sambas, dan Suluk. Tarsilah Brunei Zaman Kegemilangan dan Kemasyhuran

Other Books from this Author
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Jabatan Pusat Sejarah | Published: 1997 | Format: Hardcover | Pages: 288 | ISBN:

$18.00

Loading Updating cart…

Consists of six chapters among which explained about the history of coinage and currency in Brunei and in the Malay Archipelago. It also contains some specimen of coinage and currency which were used in Brunei and in the Malay Archipelago since a few centuries and decades ago.Brunei and Nusantara History In Coinage

Other Books from this Author
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: English | Publisher: Brunei History Centre | Published: 1988 | Format: Hardcover | Pages: 273 | ISBN:

$20.00

Loading Updating cart…

The Catalyst Towards Victory is a dissertation by Dr Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong as a requirement for his Ph.D at the University of Hull. It was later adapted for printing in its present book form. This book being discussed about the political upheavals and historical developments in Brunei between 1961 until 1967 where as Brunei’s had faced major political development from the announcement of Malaysia proposal in May 1961 by Tunku Abdul Rahman, the Prime Minister of the Federation of Malaya up to the abdication of His Majesty the late, (Al-Marhum) Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien III (SOAS III) the 28th Sultan of Brunei in 1967. Among the titles of the chapters are ‘Response Towards the Malaysian Proposal’, ‘The Brunei Revolt of December 1962’, ‘Brunei’s Refusal to Join Malaysia’, ‘Foreign Involvement’, and ‘Political Development 1963–1967’.

Other Books from this Author
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: English | Publisher: Brunei History Centre | Published: 2010 | Format: Hardcover | Pages: 291 | ISBN: 9991734708

$22.00

Loading Updating cart…
New!
Memoir Seorang Negarawan

Biography of Omar Ali Saifuddien, the 28th sultan of Brunei reigning from 1950 to 1967. Memoir Seorang Negarawan

Other Books from this Author
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay/English | Publisher: Pusat Sejarah Brunei | Published: 2009 | Format: Hardcover | Pages: 149 | ISBN: 99917-34-69-4

$80.00

Loading Updating cart…
New!
The Big Ideas of Lee Kuan Yew

Lee Kuan Yew was born in 1923, a time when Singapore was under British rule. After experiencing the Japanese Occupation of Singapore, he travelled to England to study Law. Mr Lee’s legal career in Singapore was marked by increasing political involvement. Together with a group of like-minded individuals, he formed the People’s Action Party (PAP) in 1954. Following the PAP’s victory in the 1959 Legislative Assembly general elections, Mr Lee became the first Prime Minister of Singapore, at the age of 35. He held this position until 1990.
After stepping down from the premiership, he remained in the Cabinet until 2011, serving as Senior Minister and subsequently as Minister Mentor. Mr Lee oversaw Singapore’s transformation from a Third World country to a First World country. This remarkable achievement has long prompted admiration and debate. This book: The Big Ideas of Lee Kuan Yew makes a distinctive contribution to our understanding of Mr Lee’s legacy because for the first time the men and women who worked closely with him have come together to discuss his ideas.
The resulting essays shed valuable light on a wide range of topics including law and politics, society and economics, and governance and foreign affairs.
Other Books from this Author
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: English | Publisher: Straits Times Press | Published: October 2014 | Format: Hardcover | Pages: 196 | ISBN: 9789814342797

$59.90

The History of the Sultans of Brunei Accession to the Throne by Mardiah Ramli
Book Details:
Language: English | Condition: New 5/5 | Publisher: Brunei Pusat Serjarah | Published: 2013 | Format: Paperback | Pages: 64 | ISBN: 9789991763002

$10.50

Loading Updating cart…

English Edition of the Malay book entitiled Latar Belakang Sejarah Brunei (second impression, new edition).
Title: History of Brunei in brief /​ Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri ; translated and edited by Haji Mohd. Amin Hasan.
Uniform Title: Latar belakang sejarah Brunei. English
Author: Mohd. Jamil Al-Sufri Pehin Orang Kaya Amar Diraja Dato Seri Utama Haji Awang.
Other Authors: Mohd. Amin Hassan.
Language: English | Condition: New 5/5 | Publisher: Brunei Pusat Serjarah | Published: 2000 | Format: Hardcover | Pages: 80 | ISBN: 9991734104

$14.50

Loading Updating cart…

Lesley Pearse, No.1 bestselling author of The Promise and Belle is back with Survivor, the story of Mariette, a born fighter. It is 1938 and Mariette Carrera is a defiant, strong-willed and selfish seventeen-year-old. And sooner or later, if she stays in the small, gossipy town of Russell, New Zealand, she’ll get herself into some serious trouble. Her doting parents, Belle and Etienne, fear for her reputation. So, with the world on the brink of war, Mari leaves home on the SS Rimutaka, bound for her aunt and uncle’s house in London. Armed with the freedom she’s longed for since childhood, Mari quickly falls for Morgan, the handsome cockney steward on board ship. But once she reaches London, there are other temptations. Mari loves her new life – caught up in a whirl of dances and parties in the glittering West End, relishing her freedom as she earns her own money as a typist. Finally, she feels she is mistress of her own future. Until it is all snatched away by the war. As London endures the Blitz, Mari’s new life is cruelly blown apart. Forced from her loving new home, she ends up alone in the East End, and it’s worlds away from the London she knows. But there, even in the face of so much despair, she finds the chance to make a difference. Amidst the destruction, Mari learns that the only way to survive this war is to fight, with all the strength, selflessness and compassion within her…and only then will she find true happiness. Because Mari is a survivor..

$28.00

Loading Updating cart…

A direct appeal for a revolution in our educational system to restore the connection with our Neanderthal heritage – Examines the genetic evidence for Neanderthal/Cro-Magnon crossbreeding and the dual-nature effects this hybrid cross produced – Explains the influence of the Neanderthal’s enlarged cerebellum on our modern brain function and psychic and paranormal abilities In The Neanderthal Legacy, eminent psychologist and paranormal researcher Stan Gooch brings together the wide-ranging investigative strands of his lifetime of study of the human brain. One of the world’s leading experts on the influence of Neanderthal Man on the cultural and biological development of humanity, Gooch contends that the Neanderthals’ enlarged cerebellum was a source of deep connection with the psychic and dream worlds, which remains extant in modern man in paranormal phenomena that conventional science cannot explain. Gooch offers new scientific evidence of the crossbreeding between Neanderthals and Cro-Magnons that is responsible for the dichotomous nature of our feelings, thoughts, impressions, beliefs, and even our cultural mores and politics. The “hybrid vigor” produced by this mating has gifted modern man with abilities and sensibilities that the scientific establishment and conventional educational system entirely ignore. The author explores the legacy of our Neanderthal ancestors in an effort to awaken their virtues and qualities, which are so needed in our modern world. 9781594771859
Other Books from this Author

$18.00

The topics covered in the articles in Volume 2 include: Berjanawari: The River Regatta Festival; family relationship monikers in Brunei; the tobacco smoking tradition in Brunei; Maulidur Rasul Processions in Brunei; Awang Semaun: Tale of a Brunei Warrior; how Brunei lost its northern province; the Brunei Sultan who died in China; centuries-old Brunei weaving industry and more. There are black-and-white photographs, as well as a bibliography for Volume 1 and Volume 2.

$12.80

Loading Updating cart…

This volume is the first of a series of compilations of articles written about the history of many aspects of Brunei ranging from when Brunei was maritime empire in the region today. No subject matter is too small or too big for the author as long as it is about Brunei. The articles are on Brunei’s history, culture and heritage. Author Rozan Yunos is the Permanent Secretary of the Brunei Ministry of Development. Some topics covered in the articles collected in this volume include: origin of the name Brunei Darussalam; the Pengalu in Brunei history; Musabaqah Tilawatil Al-Quran; history of Brunei’s newspapers; the history role of Bandar Seri Begawan; Istana Manggalela and the Sabah link; and more. With black-and-white photographs. 9789991709208

$10.00

Loading Updating cart…

If you’re looking for a fast, focussed and effective way to revise for your AS or A2 exams, Revision Express is the answer. Now fully updated for the new A-levels, Revision Express covers everything you need for success in your exams. Each chapter is broken down into two-page topic sessions, packed with information, top tips and unique features to help you carefully organise your revision and gain vital extra marks. All the information is presented in short, memorable chunks for quick and simple revision and you can check your understanding and progress as you proceed with checkpoint questions. Develop and practice your exam techniques with sample exam-style questions (and answers — luckily!) and get some inside information as A-level examiners reveal the secrets to getting top grades. For just the price below you’ll have all your AS and A2 revision covered — the fast way; the easy way; the Revision Express way! 9781408206621

$48.00

“Association” describes one of the most exciting and inspiring episodes in modern political, economic and social history. The book records the history of the ASEAN Ministerial Meeting (AMM) from a tentative meeting of its founding fathers in 1967 to its modern form under the ASEAN Charter and it tells how a geographical location known as Southeast Asia has become the home of ASEAN and a much-admired symbol of regional and international cooperation. Is is far more, however, than a political, economic and social history. It is a human story, at the heart of which is the ASEAN Ministerial Meeting, the “AMM”, a gathering of regional Foreign Ministers, whose members, ever since its founding, have placed the human agency ahead of all historical and ideological considerations. It is described through the eyes of its longest-serving member, one whose earliest mentors were the Association’s Founding Fathers themselves. The book intertwines documentary, academic, artistic and graphic content in an overall tribute to the more than six hundred million people of Southeast Asia.
Other Books from this Author
Book Details:
Language: English | Condition: New 5/5 | Publisher: Brunei Press | Published: 2013 | Format: Hardcover | Pages: 175 | ISBN: 9789991732374

$68.00

In The Diary of a Young Girl, Anne Frank recorded vivid impressions of her experiences during this period. By turns thoughtful, moving, and amusing, her account offers a fascinating commentary on human courage and frailty and a compelling self-portrait of a sensitive and spirited young woman whose promise was tragically cut short. Discovered in the attic in which she spent the last years of her life, Anne Frank’s remarkable diary has since become a world classic—a powerful reminder of the horrors of war and an eloquent testament to the human spirit. In 1942, with Nazis occupying Holland, a thirteen-year-old Jewish girl and her family fled their home in Amsterdam and went into hiding. For the next two years, until their whereabouts were betrayed to the Gestapo, they and another family lived cloistered in the “Secret Annexe” of an old office building. Cut off from the outside world, they faced hunger, boredom, the constant cruelties of living in confined quarters, and the ever-present threat of discovery and death. 9780553296983

1. About the Author(s): Annelies Marie “Anne” Frank was a German-born Jewish girl from the city of Frankfurt, who wrote a diary while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II.

2. New or Used: NEW                   3. Condition (1-5): 5

The Diary of a Young Girl

$15.00

Contrary to the claims of many of today’s most respected politicians, thinkers, theologians, and soldiers, East-West relations in a world without Islam might not look vastly different from what we see today. And, thankfully, such recognition provides a map to a more peaceful future, making this book “A WORLD WITHOUT ISLAM” both a brilliant examination of the past and a visionary look forward. In A WORLD WITHOUT ISLAM, the author guides us along an illuminating journey through history, geopolitics and religion to investigate whether or not Islam is indeed the cause of some of today’s most emotional and important international crises. Fuller takes us from the birth of Islam to the fall of Rome to the rise and collapse of the Ottoman Empire. He examines and analyzes the roots of terrorism, the conflict in Israel and the role of Islam in supporting and energizing the anti-imperial struggle. Provocatively, he finds that contrary to the claims of many politicians, thinkers, theologians and soldiers, a world without Islam might not look vastly different from what we know today. Filled with fascinating details and counterintuitive conclusions, A WORLD WITHOUT ISLAM is certain to inspire debate and reshape the way we think about Islam’s relationship with the West. 9780316201063

A World Without Islam

$25.00

Pages: 1 2 3Next >Last »

List Grid

LoadingUpdating…

BROWSE GENRES

BROWSE AUTHORS