Loading the content... Loading depends on your connection speed!

BOOKSTORE

Return to Previous Page

List Grid

ISLAM DI BORNEO: PERSPEKTIF EKONOMI, HALAL & PENDIDIKAN
PENYUNTING: FIRDAUS ABDULLAH, JAMIL HAMALI, ABDUL KADIR ROSLINE, NORARFAN ZAINAL, RAHMAT SOE’EOD, M. SYAHIRAN A. LATIF & SAIMI BUJANG

buku ini menyorot secara ilmilah aspek perkembangan islam di borneo menerusi pespektif ekonomi islam, institusi halal dan pendidikan. perbincangan berkaitan dengan perkembangan ekonomi islam di borneo menyentuh peranan zakat, wakaf dan aplikasi perbankan islam. manakala perbahasan berkaitan halal pula meliputi kesedaran dan cabaran institusi fatwa menangani isu halal serta pengaruh persekitaran dalam membentuk pemakanan selain perbincangan mengenai halal dari aspek kejian sains dan teknologi. buku ini seterusnya membincangkan tentang perkembangan pendidikan islam di pulau borneo menerusi perbahasan berkaitan isu pengislaman ilmu pendidikan dan perkembangan pendidik pra-sekolah. perbahasan seterusnya turut mengetengahkan perbincangkan berkenaan dengan usaha merealisasikan negara zikir melalui media cetak dan elektronik serta pengamalan budaya kerja yang cermelang dalam organisasi menurut perspektif islam.

Other Books from this Author 2
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: malay | Publisher: Unissa Press | Published: 2017 | Format: Paperback | Pages: 218 | ISBN: 9789991782706″

$13.00

Loading Updating cart…

WACANA PERADABAN & PEMIKIRAN ISLAM: INTERAKSI & SUMBANGAN NUSA BANGSA
PENYUNTING: SOHANA ABDUL HAMID, LILLY SUZANA SHAMSU & AWATIF ABDUL RAHMAN

buku “wacana peradaban & pemikiran islam: interaksi dan sumbangan bangsa” mengandungi 22 buah artikel terpilih hasil penyelidik daripada para ahli akademik bertamakan sejarah & tamadun, pengajian islam, pendidikan, bahasa dan komunikasi dan ekonomi dan teknologi. artikel-artikel yang termuat dalam buku ini adalah hasil tulisan warga akademik serantau dengan memfokuskan kepada bidang kepakaran masing-masing untuk mengkaji isu dan permasalahan setempat mengikut perkembangan semasa. di samping itu, penerbitan buku ini adalah manifestasi jalian strategik yang rapat dan kental antara UNISSA dan KUIS demi memartabatkan budaya ilmu dan penyelidikan diinstitusi pengajian tinggi di rantau ini.

Other Books from this Author 2
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Unissa Press | Published: 2017 | Format: Paperback | Pages: 449 | ISBN: 9789991782492″

$13.00

Loading Updating cart…

PERJALANAN KE MAKKAH: HISTORIOGRAFI HAJI BRUNEI DARUSSALAM
PENYUNTING: NORARFAN ZAINAL

sejarah pemergian umat Islam rantau ini ke tanah suci Makkah untuk melaksanakan ibadah haji dipercayai bermula sejak kedatangan Islam ke gugusan Kepulauan Melayu kerana ibadat haji itu sendiri merupakan rukun islam yang kelima. namun, cacatan sejarah yang jelas mengenai perkembangan haji dinegara ini sukar diperolehi secara terperinci kerana tidak banyak maklumat mengenainya dibukukan yang menjadi rujukan kepada generasi-generasi akan datang. juster, penulis berusaha sedaya upaya menyelongkar dan mengumpul bahan-bahan atau maklumat-maklumat lama tentang jema’ah haji Brunei yang tersimpan di Arkib Negara Brunei Darussalam terutama sekali yang tersiar diakhbar-akhbar arus perdana sejak diterbitkan, selain menjalankan kajian dan penyelidik secara lapangan ke agensi-agensi yang berkaitan.

buku ini berusaha memaparkan sejarah perkembangan haji jema’ah haji Brunei Darussalam merangkumi sejarah perjalanan, pengurusan, adat resam dan budaya orang-orang Brunei ketika menunaikan ibadat haji. turut dibincangkan dalam buku ini ialah karakteristik dan keramaian jema’ah haji Brunei mengikut cacatan yang ada serta cabaran-cabaran semasa

Other Books from this Author 2
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Unissa Press | Published: 2017 | Format: Paperback | Pages: 116 | ISBN: 9789991782683

$13.00

Loading Updating cart…

ISU-ISU PENGURUSAN DALAM PENDIDIKAN
PENYUNTING: AZIZI YAHAYA, SURAYA TARASAT & DYG SURIATI HAJI AWG MOHAMAD

Isu-isu pengurusan dalam pendidikan dijelaskan secara terperinci dengan disertakan contoh berkenaan pengurusan pendidikan yang sesuai dijadikan panduan, rujukan dan sampel dalam menjalankan penyelidikan penguruan dan pendidikan. terdapat beberapa teori berkaitan dengan isu-isu pengurusan dibincangkan di dalam buku ini. teori-teori ini dapat membantu pihak pengurusan sekolah khususnya supaya pengurusan dan pentadbiran sekolah dapat berjalan dengan lebih lancar.

buku ini mengupas beberapa isu pada masa kini yang sering dikaitkan dengan bidang pengurusan seperti isu pengajaran di sekolah, pengupayaan, kepimpinan guru dan sebagainya. penjelasan setiap bab buku ini akan dapat membantu penyelidik memahami apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan dalam pendidikan dan diharap dapat meningkatkan aktiviti dalam pendidikan.

Other Books from this Author 2
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Unissa Press | Published: 2017 | Format: Paperback | Pages: 364 | ISBN: 9789991782553

$14.00

Loading Updating cart…

SYI’AH DAN PENGARUHNYA DI ALAM MELAYU
PENYUNTING: MAHAYUDIN HJ YAHYA

Pengaruh kepercayaan asing dari Greek, Parsi dan India yang menular masuk ke Alam Melayu pada zaman sebelum dan selepas islam telah mewarnsi corak pemikiran masyarakat Melayu, sama ada sedikit ataupun banyak. Perkara ini dapat dikesan menalui karya-karya Melayu kelasik dan kitab-kitab jawi yang ditulis dan disebarkan di rantau ini. Masyarakat Melayupada umumnya mudah terpengaruh dengan budaya asing, setelah itu dijadikan pegangan khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan keagamaan. sebagai contoh, kepercayaan terdapat unsur-unsur ghaib dan magis. Pada zaman animesme, mereka terarah kepada pemyembahan objek-objek yang dianggap berkuasa bagi menentukan nasib dan masa hadapan mereka. Apabila agama Hindu-Buddha datang dengan membawa ajaran mistik dan sistem kasta, mereka terima dan dijadikan sebagai budaya dan dilaksanakan dalam pentadbiran negara. Mengenai aspek kerohanian dalam ajaran agama Hindu dapat dilihat melalui doktrin “monoteisme” dan “panteisme” yang membawa erti keesaan wujud. Doktrin panteisme Hindu banyak persamaan dengan doktrin Wahdah Al-Wujud yang dibawa oleh kaum Syi’ah pada zaman islam; kesemuanya mengarah kepada pendewaan terhadap nenek moyang yang dianggap suci, keramat, dan mempunyai kuasa yang luar biasa serta unsur-unsur majis yang menakjubkan. Di atas kepercayaan inilah maka lahirnya konsep “sembah yang” (sembah nenek moyang) Perkataan “sembahyang” yang diertikan sebagai “solat” masih diguna pakai secara meluas oleh masyarakat Melayu Brunei hingga ke hari ini.

Other Books from this Author 2
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Unissa Press | Published: 2017 | Format: Paperback | Pages: 84 | ISBN: 9789991782652

$10.00

Loading Updating cart…

IMAM SYAFI’I DAN MAZHABNYA DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
PENYUNTING: NUROL HUDA HAJI ISMAIL

Sesungguhnya amalan bermazhab adalah suatu yang perlu bagi individu Muslim kerana ia merupakan panduan dalam beribadat yang diambil daripada generasi terdahulu sehingga kepada peringkat tabi’ al-tabi’in, tabi’in, sahabat seterusnya kepada Baginda Rasulullah Sallahu ‘Alaihi Wasallam. Mazhab Syafi’i merupakan mazhab yang diamalkan secara rasmi di Negara Brunei Darussalam. Tradisi bermazhab telah menjadi amalan yang serasi dalam masyarakat Brunei tanpa dapat disangkal lagi. Namun, tidak lengkap bagi seseorang yang beramal dengan mazhab ini, jika tidak mengetahui latar belakang mazhab dan bagaimana ia tersebar di Negara Brunei Darussalam. Justeru, buku ini mendedahkan siapa pengasas mazhab ini, syakhiyyahnya yang unggul, bidang ilmu yang berkait rapat dengan mazhab ini, sejarah kemunculan mazhab dan bagaimana mazhab ini sampai ke Negara Brunei Darussalam.

Other Books from this Author 2
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Unissa Press | Published: 2017 | Format: Paperback | Pages: 175 | ISBN: 9789991782676

$10.00

Loading Updating cart…

PERBUALAN BAHASA ARAB UNTUK UMRAH-HAJI-ZIARAH
PENYUNTING: DR SITI SARA HAJI AHMAD & DR SALAH SEBOUAI

BUKU “PERBUALAN BAHASA ARAB UNTUK HAJI-UMRAH-ZIARAH (ARAB-MELAYU) INI BERMATLAMAT UNTUK MENYEDIAKAN PANDUAN BAGI MEREKA BAGI YANG BERHASRAT MENUNAIKAN HAJI IBADAT FARDU HAJI, UMRAH DAN ZIARAH KE TANAH SUCI MAKKAH AL-MUKARAMMAH DAN AL-MADINAH AL-MUNAWWARAH. PANDUAN INI MEMUATKAN PERBUALAN DALAM BAHASA ARAB YANG DITERJEMAHKAN KE DALAM BAHASA MELAYU MENGIKUT SITUASI DAN LOKASI YANG BERBEZA. BERMULA DENGAN KETIBAAN DILAPANGAN TERBANG JEDDAH, KEBERADAAN DIMAKKAH AL-MUKKARAMAH DAN DI MADINAL AL-MUNAWWARAH. BUKU INI JUGA MENGANDUNGI PELBAGAI DOA DAN GLOSARI PERKATAAN BAGI RUJUKAN PARA JEMA’AH.

Other Books from this Author 2
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: UNISSA PRESS | Published: OGOS 2017 | Format: Paperback | Pages: 188 | ISBN: 9789991782614″

$10.00

Loading Updating cart…

Muflis Dalam Pandangan Mazhab Al-Shafi’i: Teori & Praktikal di Negara Brunei Darussalam
Oleh: Azme Matali

Buku berkaitan dengan Muflis Dalam Pandangan Mazhab Al-Shafi’i: Teori & Praktikal di Negara Brunei Darussalam ini ditulis berdasarkan kepada statistik muflis yang telah disabitkan di Mahkamah Brunei Darussalam. Bermula dari amalan hutang dalam memenuhi naluri dan akhirnya menjadi satu fenomena dan budaya masyarakat. Ketidakstabilan dalam melunaskan hutang, apalagi menambah hutang dari yang sedia ada, akan mengheret seseorang itu ke kencah beban yang tidak akan berkesudahan yang akhirnya membawa kepada pensabitan sebagai orang muflis.

Buku ini memberi penjelasan lebih terperinci mengnai isu muflis dalam kalangan masyarakat Brunei. Kendatipun isu muflis ini tidak begitu disentuh apalagi dibincangkan secara meluas walhal ianya merupakan satu gejala yang amat ditakuti terutama bagi orang yang berhutang dan tidak mampu melunaskan hutang-hutangnya, bukan sahaja permasalahan ini melibatkan dirinya malah keluarga, masyarakat dan ekonomi negara juga akan turut terjejas. Persoalannya, bagaimana gejala muflis ini boleh terjadi dan bagaimana cara penyelesaiannya? Buku ini akan menghuraikan semua persoalan berpandukan dalil al-Quran, al-Hadith yang sohoh dan pandangan mazhan al-Shafi’i.

Justeru, buku ini mesti dimiliki oleh semua lapisan masyarakat dan diharap akan dapat memberi gambaran secara teori mengikut amalan pegangan mazhab Shafi’i dan praktikalnya di Brunei Darussalam. Buku ini juga sedikiy sebanyak dapat menymbang ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada pembacanya dan khususnya bagi mereka di luar sana yang terjerumus dengan hutang sekeliling pinggang yang berniat untuk mengurangkan amalan hutang sehingga membawa kepada kebebasan diri daripada hutang.

 

Other Books from this Author
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Unissa Press | Published: 2017 | Format: Paperback | Pages: 141 | ISBN: 9789991782638

$8.00

Loading Updating cart…

By: Azizi Yahaya

KOGNISI adalah proses memproleh pengetahuan termasuk kesedaran, perasaan dan sebagainya, atau usaha menggali sesuatu melalui pengalaman sendiri. Proses pengenalan, dan tafsiran persekitaran oleh seseorang, hasil pemerolehan pengetahuan. Kognisi juga adalah kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang di dapatkan dari proses berfikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang di lakukan adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktiviti mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan dan berbahasa. Kapasiti atau keupayaan kognitif biasa diertikan sebagai kecerdasan atau intelegensi. Bidang ilmu yang mempelajari kognisi berbeza-beza, di antaranya adalah psikologi, falsafah, neurosains, serta kecerdasan buatan. Sejarah ringkas psikologi kognitif sebagai kajian tentang kognisi, proses-proses mental yang berkait rapat dengan tingkah laku manusia meliputi pelbagai subdisiplin termasuk memori, belajar, persepsi dan penyelesain masalah. Buku ini bertujuan untuk meningkatnya kecanggihan ilmu tentang otak dewasa ini, termasuk perkembangan teknologi-teknologi baru seperti pengimejan otak, memberikan kemungkinan bagi pemusatan pengetahuan psikologi dan neurifisiologi dan  munculnya disiplin-disiplin baru seperti ilmu kognitif dan neuropsikologi. Bagi meningkatkan keupayaan penyelesaian masalah di kalangan pelajar, di dalam pengajaran dan pembelajaran. Penyelesaian masalam adalam penting untuk pendidik agar sehala permasalah yang dihapai oleh dapat di atasi dengan berkesan. Buku ini mempunyai beberapa pendekatan yang boleh dipertimbangkan dalam proses pilihan atau semasa membuat keputusan. Di antaranya ialah memperkembangkan kemahiran berfikir yang pelbagai seperti pemikiran strategik, kritikal, logikal, saintifik, kreatif, induktif dan deduktif. Perasaan inkuiri pelajar juga harus digalakkan di dalam pengajaran dan pembelajaran.

Other Books from this Author
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Unisaa Press | Published: 2017 | Format: Paperback | Pages: 420 | ISBN: 9789991782546

$12.00

Loading Updating cart…

The Golden Islamic Heritage of Brunei Darussalam: A Collection of Selected Historical Articles
By: Rozan Yunos

“The fourteen articles in this book covered different subject matters. Even though they all shared a common theme of Islam in Brunei, they cover unique perspectives such as when Brunei first became a Muslim nation, who the religious figures were in the past. the relationship between Brunei and other countries such as China and Minangkabau, how were past religious events carried out, how the law was practiced and the spread of Islam in Brunei in the 19th century, among others.

These articles were written for a newspaper audience and do not follow the normal rigours of an academic publication. They are written simply and meant to be quick reads. It would ne wonderful if a particular article was to prove interesting for a scholar to pick up and do more rigourous study of the subject matter.

I do hope that you all injoy reading this book.

wassalam,
Haji Mohd Rozan bin Dato Paduka Haji Mohd Yunos
Adjunct Profesor, Centre for Lifelong Learning (C3L)
Universiti Brunei Darussalam”

Chapter 1: Brunei, The First Southeast Asian Muslim Kingdom?
Chapter 2: Top Religious Figures In 19th Century Brunei
Chapter 3: Prominent Religious Figures in Brunei History
Chapter 4: Brunei’s Sultan Abdul Majid and Chinese Emperor Yongle
Chapter 5: History pf Brunei Through Spanish Eyes
Chapter 6: The Relationship Between Brunei and Minangkabau
Chapter 7: The History of Maulidur Rasul Celebrations in Brunei
Chapter 8: Sultan Hassan’s Canons: Islamic Law in Brunei from The 16th Century
Chapter 9: History of Brunei’s Musabaqah Tilawatil Al-Quran
Chapter 10: The Golden History of Islam in Brunei Darussalam
Chapter 11: Father Don Carlos Cuarteron: A Futile Attempt to Spread Christianity to Brunei in 19th Century
Chapter 12: The Development of The Islamic Dakwah Centre
Chapter 13: Ramadhan, Yesterday and Today Fasting Methods in the Past
Chapter 14: Ramadhan and Hari Raya Practices from the Past

 

Other Books from this Author
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: English | Publisher: Unissa Press | Published: 2017 | Format: Paperback | Pages: 97 | ISBN: 9789991782645

$10.00

Loading Updating cart…
New!
RAJA MELAKAR SEJARAH (HARDCOVER)

Raja Melakar Sejarah adalah sebuah tulisan yangg merujuk kepada Raja Brunei yang ke- 29, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien. Tulisan ini banyak menyentuh mengenai personaliti termasuk karakter, sikap dan cara Baginda mengemudi negara.

Dari sudut personaliti dan karakter terdapat ciri-ciri yang menakjubkan. Begitu juga dari sudut sikap dan cara Baginda mengemudi negara adalah tidak kurang istimewanya serta tersendiri. ini semua, menjadikan baginda selaku raja dan pemimpin yang wajar dikagumi. TULISAN : PEHIN DATU SERI MAHARAJA DATO PADUKA SERI SETIA DR USTAZ HAJI AWANG ABDUL AZIZ BIN JUNED

Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: jabatan mufti kerajaan, jabatan perdana menteri | Published: 2017 | Format: Hardcover | Pages: 436 | ISBN: 9789991760537

Other Books from this Author

$30.00

Loading Updating cart…
New!
THE KING WHO SHAPES HISTORY (HARDCOVER)

The King Who Shapes History refers to the 29th Monarch of Brunei, His Majesty, Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum SUltan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’addul Waddien, Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam. The book touches considerably on His Majesty’s personality, including his character and attitude, and the way he steers the country.

There are amazing attributes to be found in his personality and character. Similarly, his attitude and the way he navigates the country are no less exceptional and distinctive. All of these makes His Majesty a king and a leader to be admired. By: Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Bin Juned

Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: English | Publisher: State Mufti’s Office, Prime Minister’s Office | Published: 2017 | Format: Hardcover | Pages: 403 | ISBN: 9789991760551

Other Books from this Author

$30.00

Loading Updating cart…

The King Who Shapes History refers to the 29th Monarch of Brunei, His Majesty, Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum SUltan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’addul Waddien, Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam. The book touches considerably on His Majesty’s personality, including his character and attitude, and the way he steers the country.

There are amazing attributes to be found in his personality and character. Similarly, his attitude and the way he navigates the country are no less exceptional and distinctive. All of these makes His Majesty a king and a leader to be admired. By: Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Bin Juned

Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: English | Publisher: State Mufti’s Office, Prime Minister’s Office | Published: 2017 | Format: Paperback | Pages: 403 | ISBN: 9789991760544

Other Books from this Author

$20.00

Loading Updating cart…

Raja Melakar Sejarah adalah sebuah tulisan yangg merujuk kepada Raja Brunei yang ke- 29, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien. Tulisan ini banyak menyentuh mengenai personaliti termasuk karakter, sikap dan cara Baginda mengemudi negara.

Dari sudut personaliti dan karakter terdapat ciri-ciri yang menakjubkan. Begitu juga dari sudut sikap dan cara Baginda mengemudi negara adalah tidak kurang istimewanya serta tersendiri. ini semua, menjadikan baginda selaku raja dan pemimpin yang wajar dikagumi. TULISAN : PEHIN DATU SERI MAHARAJA DATO PADUKA SERI SETIA DR USTAZ HAJI AWANG ABDUL AZIZ BIN JUNED

Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: jabatan mufti kerajaan, jabatan perdana menteri | Published: 2017 | Format: Paperback | Pages: 436 | ISBN: 9789991760520
Other Books from this Author

$20.00

Loading Updating cart…
New!
Monsters, Dragons & Fairies: Myths & Legends From Borneo & Brunei

By Rozan Yunoz

This book will tell you the myths and legends in Borneo and Brunei

.Brunei Lore’s Samurai, Genies and Fairies
.The art of Diangdangan – An Art from the Fairies
.Mount Santubong And The Brunei Legend
.Tales of Bananas, Dragons, And Tigers
.The Ghostly Spirits of Alai Bubu Dance
.Borneo’s Loch Ness Monster
.Si Tanggang And The Theory of Human Origins
.The Legend Trove of Kampung Tanjung Nangka
.The Place Names Origin of Meragang
.The Chinese Lion Dance
.The Pai Ti Kong Celebration
.The Fairy Princesses of Lundu
.The Origin of The Pontianak
.The Spirits Haunting The Brunei Golf Course
.Borneo’s Invisible City
.Borneo’s Bermuda Triangle

Other Books from this Author
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: English | Publisher: Akbar Printers | Published: September 2017 | Format: Paperback | Pages: 114 | ISBN: 9789991796147

$12.90

Loading Updating cart…

BY MUHAMMAD FATIN ABDUL RAHMAN BIN KIFLI & MUINUDDIN BIN HJ MOHAMMAD ZAIN

Apakah itu islam? Dan Mengapa semestinya Islam?

Dalam buku ini ada memaparkan beberapa Kisah-Kisah teladan,
jawapan disebalik persoalan yang menjadikan persoalan mengapa
semuanya bersandarkan islam? i ni adalah kerana ada keindahan
islam yang kita ketahui menerusi buku yang bermanfaat ini
Insya Allah!

KENAPA PERLU MEMILIKI BUKU INI?

-Mempelajari dan menghayati didikan dan bimbingan konsep islam secara mudah dan ringan.

-Disertakan dengan kisah-kisah tauladan yang memberi inspirasi dan mendidik jiwa.

-Memberikan panduan dan tip penghayatan tentang ajaran islam.

-Dipersembahkan secara ringkas, padat dan santai serta dihiasi dengan lakaran yangberkaitan.

Other Books from this Author

Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Al-Huffaz Management | Published: September 2017 | Format: Paperback | Pages: 116 | ISBN: ALHUFFAZ-WHYISLAM

$12.00

Loading Updating cart…

“Jangan pisahkan aku dan dia…”

Khalisya merintih kala dipaksa kahwin dengan Shahriman, anak ketua kampung. Dia tidak mampu mencintai lelaki itu kerana cintanya hanya untuk Ryan Kumar, jejaka India yang tampan mirip Shahid Kapoor. Demi ayah, ibu dan adik… dia terpaksa akur.

Rumah tangga yang tidak memberi apa-apa erti itu berakhir juga. Dia kembali mencari cinta hati yang ditinggalkan. Dia tidak menduga Ryan masih seperti dulu, teguh menanti bersama kasih seluas bumi. Namun, Ryan pula terpaksa pergi. Dia harus ke tanah Delihi menuruti keluarga tercinta.

Khalisya merelakan setelah Ryan melafazkan janji, membuatkan dia begitu ampuh menjadi perindu yang setia. Malangnya, dia dibiarkan menanti khabar berita sehinggalah Nazriel muncul mengikatnya dengan tali pertunangan.

Namun, Rayyan Khuzairi hadir membawa watak Ryan dalam diri lelaki itu. Khalisya dibadai tsunami rindu yang bergulung-gulung. Dia maseh cintakan Ryan. Dia hanya mahu bersama Ryan..

Other Books from this Author
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Grupbuku Karangkraf | Published: 2012 | Format: Paperback | Pages: 524 | ISBN: 9789831247570″

$6.90

Loading Updating cart…

Membesar tanpa kasih sayang ibu bapa tidak menghalang Ayu Alenda mencapai impian untuk menggenggam segulung ijazah. Kehadiran Iman Qaiser yang memujanya sejak dari sekolah menyimpan seribu satu rahsia cinta yang belum terungkai. Kemunculan ayah, ibu dan adiknya, membuatkan Ayu Alenda membawa diri ke bumi asing. Lantaran kecewa dengan pemergian ibunya dan rasa terasing tatkala dikecualikan daripada menerima harta puasaka ayahnya, Ayu Alenda terus menyepi kerana tidak mahu maruah lelaki yang disayanginya tercalar dek kerana status dirinya yang dilahirkan tanpa ikatan yang sah. Dapatkah Ayu Alenda mengubah persepsi masyarakat sekeliling bahawa insan sepertinya juga berhak mengecapi bahagia seperti insan lain?

Other Books from this Author
Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: Malay | Publisher: Grupbuku Karangkraf | Published: 2011 | Format: Paperback | Pages: 524 | ISBN: 9789670184883″

$6.90

Loading Updating cart…

SpellMaster Bricks help children learn how to spell through their playtime. It consist of 130 pieces of words and picture puzzles for children to build words and shape by putting the puzzle together.Best gift for pre-school kids to learn words

pictures= 32pcs
small letters(a-z)=26pcs x 2 sets= 52pcs
capital & small letters (Aa-Zz) = 26pcs

Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: English | Publisher: Hup Seng Huat Trading | Published: 2015 | Pages: 130pcs | ISBN: 9555703201304″

$19.50

Loading Updating cart…

Elsa has run away from the Kingdom of Arendelle and her sister Anna is determined to find her and bring her back. Can Anna overcome the challenges and acheive her goal? Join Anna,Elsa, Kristoff, Sven and Olaf in this great adventure.

Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: English | Publisher: The Novelty Book Company Inc | Published: 2015 | Format: Paperback | Pages: 18 | ISBN: 9781928089902″

$15.00

Loading Updating cart…

The new book by the author of the Sunday Times bestseller Millie Marotta’s Animal Kingdom.

Lose yourself in a riot of colouring in and drawing as you bring the exotic creatures and plants in Millie Marotta’s Tropical Wonderland to life. Millie’s intricate style of illustration encourages you to make your own mark, whether it’s to add to the fine lines on trees or add a splash of colour to the feathers of a tropical parrot.

Explore the rainforest further and you will find extraordinary flowers, birds, butterflies and reptiles, including a rainbow boa with shiny scales crying out for a touch of colour. This book will bring enjoyment to anyone who is looking for a creative outlet or a mindful and relaxing activity.

Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: English | Publisher: Batsford Ltd | Published: June 2015 | Format: Paperback | Pages: 96 | ISBN: 9781849942850″

$25.00

Loading Updating cart…

Creat your own amazing jungle scenes filled with cool creatures in this brilliant sticker scene book. From the super savannah to the wild watering hole there are lots of fantastic scenes to bring to life. With over 400 stickers this book is packed with sticker scene fun.

Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: English | Publisher: Igloo Books Ltd | Published: 2016 | Format: Paperback | ISBN: 9781785571602″

$9.90

Loading Updating cart…

There’s nothing Mickey likes more than an exciting day out with his friends!

With wordsearches, colouring pages, spot-the-difference games and number puzzles, this book has adventure on every page!

Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: English | Publisher: Parragon Book Service Ltd | Published: 2012 | Format: Paperback | ISBN: 9781781860175″

$9.90

Loading Updating cart…

This stunning new colouring book by Johanna Basford takes readers on a inky quest through an enchanted forest to discover what lies in the castle at its heart.

As well as drawings to complete, colour and embellish, there are hidden objects to be found along the way including wild flowers, animals and birds, gems, lanterns, keys and treasure chests.

Find all 9 hidden symbols to unlock the castle door at the end of the quest and discover what lies within.

Book Details:
Condition: New 5/5 | Language: English | Publisher: :Laurence King Publishing | Published: February 2015 | Format: Paperback | Pages: 84 | ISBN: 9781780674872″

$45.00

Loading Updating cart…

List Grid

LoadingUpdating…

BROWSE GENRES

BROWSE AUTHORS